Algemene voorwaarden SJF partners

SJF partners behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

De betalingen dienen contant, via overschrijving of automatische incasso te worden voldaan op basis van voorafbetaling.

Deelnemers dienen voorafgaand aan de training hun strippenkaart te laten stempelen bij een van de instructeurs van SJF partners.

Aanmeldingen voor de trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde aanmeldingsysteem op de website. De aanmelding via dit systeem is verplicht.

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de aangeboden lesproducten van SJF partners.

Deelname aan een bootcamp training geschiedt geheel op eigen risico. SJF partners is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is SJF partners niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door SJF partners georganiseerde activiteiten.

Een bootcamp training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien u een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

SJF partners behoudt het recht om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

U verklaart geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van SJF partners

U stemt ermee in dat jouw gegevens door SJF partners bewaard zullen worden. SJF partners verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Bij registratie gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.